Ekologisk biodling

För att få kalla en biodling ekologisk måste tre krav vara uppfyllda:

1) biodlaren måste kunna garantera att inga gifter används i närområdet, t.ex. bekämpningsmedel inom lantbruket.

2) biodlaren får inte heller själv använda kemiska bekämpningsmedel mot t.ex. varroakvalster

3) biodlare får inte vingklippa drottningen

Vissa av våra drottningar är vingklippta eftersom vi köpt dem sådana, men det påverkar inte livskvaliten som sådan, utan begränsar bara hennes rörelseområde. Hon kan inte svärma iväg med halva samhället vilket vi tycker är viktigt eftersom vi har våra bin i tätbefolkade områden. Alltså uppfyller vi inte krav nr 3.

Vi kan inte garantera att området runt omkring oss är helt giftfritt, men bina bor i skogen och de har rätt så långt till jordbruksmark och i stan används inte så många gifter i trädgårdarna och i grönområdena, men vi kan inte heller garantera att vi uppfyller krav nr 1.

Vi använder dock inga bekämpningsmedel eller mediciner i våra bikupor så vi uppfyller det viktigaste kravet, nr 2.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *