50

Nu är 50 andelar beställda i Adopt a bees kupor för 2015. Det gör oss jätteglada!

37 av dem är redan betalda och utskickade. Behöver du ha din andel innan jul så glöm inte att betala in avgiften.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!