Ansiktsmask 4

Ansiktsmask mot torr hy

Ingredienser:

 • En banan
 • 1-2 msk honung
 • 4-6 msk havregryn
 • lite vatten

Gör  så här:

 1. Mosa bananen.
 2. Mixa med honungen.
 3. Tillsätt  havregrynen så du får en lagom konsistens. Lite vatten kan behöva tillsättas.
 4. Fukta sedan huden med ljummet vatten och massera in ansiktsmasken i rengjord hy.
 5. Låt masken torka in något i ansiktet skölj sedan med ljummet vatten.
 6. Avsluta med kallt vatten så att porerna stängs.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

 

Hårinpackning 4

Hårinpackning  för blont och självlockigt hår.

Ingredienser:

 • 2 msk honung
 • 1 msk pressad citron
 • 1 tsk alle veragelé (det kan du få antigen genom att bryta bladet på en planta eller köpa på tub)

Gör så här:

1. Rör ihop alla ingredienser.

2. Blöt håret.

3. Stryk i inpackningen. Massera inte in den, för då får du tovor.

4.  Låt inpackningen verka i 20 minuter.

5. Skölj ur.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Drönaren

Drönaren är det manliga biet och de har en enda uppgift –  att befrukta drottningen. Drönaren är mindre än drottningen men större än arbetsbina. Han har ingen gadd och hans bakkropp är avrundad. Drönarcellen är både bredare och djupare än de celler där arbetsbina ligger. Utvecklingstiden är även längre för drönaren än för arbetsbiet. Det tar 23 dygn för drönaren att bli fullt utvecklad. Drönaren utvecklas ur ett obefruktat ägg och har således bara gener från drottningen.

Vid åtta dygns ålder är drönaren redo för parning och sen lever han i ca 50 dygn. Drönaren kan inte äta själv utan måste matas av arbetsbina. För utom under parningen deltar inte drönaren i något arbete i samhället. Ändå är han viktig för kupan. Utan drönare minskar produktionen i samhället, honungsproduktionen upphör nästan helt och arbetsbina blir slöa.

Av bisamhällets ca 70 000 individer så är mellan 100 st och 1000 st drönare. Innan vintern dödas alla drönare av arbetsbina så de inte ska äta av vinterförråden. Det kallas drönarslakten. Till våren drar samhället upp nya drönare igen.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Arbetsbiet

Arbetsbiet har flera olika namn under sin korta livstid. Spännande!

Så här ser ett arbetsbis liv ut:

 1. Drottningen lägger ett befruktat ägg i en vanlig cell.
 2. Ägget ligger i cellen i tre dygn.
 3. En larv kläcks u1r ägget. Den matas under två dygn med fodersaft. Därefter drygas kosten ut med honung och pollen.
 4. Tio dygn efter äggläggningen täcker bina cellen med ett lock.
 5. Larven tömmer sin tarm i botten på cellen och spinner sedan in sig och övergår i puppstadiet.
 6. I puppan omvandlas larven till ett arbetsbi.
 7. 21 dygn efter äggläggningen kommer biet ut ur cellen.
 8. När biet har acklimatiserat sig börjar den arbeta med att vårda larver. Biet kallas nu ett putsbi.
 9. Efter en vecka som putsbi har fodersaftkörtlarna utvecklats så mycket att biet kan börja tjänstgöra som ambi. Biet kan nu mata unga larver och drottningen med fodersaft.
 10. Efter ca en vecka som ambi har vaxkörtlarna utvecklats så pass mycket att vaxproduktionen har kommit igång. Biet övergår nu till att bli ett byggbi. Bin i denna ålder har också uppgiften att ta hand om hemvändande bins nektar och pollen.
 11. Efter 10 dygn som arbetsbi flyger biet ut för första gången för att orientera sig. Stora skaror kan då ses flygande framför kupan i upp- och nedåtgående rörelser. När bostadens plats och utseende har programmerats in i bihjärnan flyger de in igen.
 12. Vid 21 dygns ålder blir biet dragbi dvs biet flyger ut för att hämta pollen och nektar.
 13. En del bin har dessförinnan också tjänstgjort som vaktbin.
 14. Efter 1-2 veckor dör biet. Vingarna slits ut och biet blir liggande någonstans.
 15. Bin som föds sent på hösten, när blomdraget är slut, utvecklar en fettkropp som lagrar en del av den energi biet behöver under vintern. Dessa bin kan överleva vintern och vara till hands när drottningen börjar lägga ägg redan i januari-februari.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Drottningen

I varje kupa finns en drottning och det är den viktigaste individen i bisahället. Drottningen kan även kallas för visen. Det är drottningen som är mamma till alla bina som föds i kupan. Hennes gener är således de som påverkar livet i kupan, de påverkar produktiviteten, övervintringsförmågan, aggressiviteten och samhällets förmåga att stå emot bisjukdomar.

Som mest under säsongen lägger drottningen 2000 ägg per dygn. Antalet ägg motsvarar hennes dubbla vikt. För att klara det matas drottningen hela tiden av ett antal ambin.

Från att vara ett ägg till att bli en färdig drottning  tar 16 dygn. Det är något kortare utvecklingstid än vad det är för arbetsbiet som utvecklas från ägg till färdigt bi på 21 dygn. Att drottningen utvecklas snabbare beror förmodligen på att hon får den bästa maten nämligen fodersaft eller som det också kallas gelé royal. Cellen som drottningen utvecklas i är även mycket större än de andra cellerna så den är ganska lätt att upptäcka.

En bidrottning kan i extremfall vara aktiv i upp till fem år. En drottning som inte är produktiv kan bina utan vidare byta ut. Det kallas för ett stilla byte. När bina svärmar innebär det att drottningen tar med sig ungefär hälften av kupans bin för att starta ett nytt samhälle. I kupan håller då en ny drottning på att växa fram för att ersätta den gamla. Är där flera drottningceller på gång i kupan blir det en kamp mellan drottningarna om vem som ska regera. Bara en drottning kan finnas kvar.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!