30%

  • Nils 

30 % av Sveriges biodlares riksförbund ca 10 000 medlemmar är idag kvinnor. Yngre personer och kvinnor är de två grupper som ökar mest. KUL men det behövs ännu fler biodlare.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.