Tips till den som vill bli biodlare

  • Nils 

Om du själv vill bli biodlare men känner att du behöver lite stöd så kommer några tips här:

  • Gå en introduktionskurs i biodling.
  • Skaffa en erfaren biodlare som mentor. Enligt oss har merparten av de biodlare vi mött varit oerhört hjälpsamma och hjälpt oss med råd och dåd.
  • Läs och ställ frågor på SBR-forum.
  • Kolla på internet. Där finns mycket textmaterial och filmer med instruktioner.
  • Läs böcker om biodling.
  • Deltag på lokala SBR-träffar där du bor. De brukar vara en gång i veckan under säsong.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.