Pressmeddelande Landsbygdsdepartementet

11 april 2013

Regeringen satsar på bin och honung

Regeringen har i dag beslutat att utöka budgeten för honungsprogrammet med 40 procent. Beslutet innebär bland annat mer pengar till bekämpning av bisjukdomar och till åtgärder som främjar en utökning av antalet biodlare och bisamhällen i Sverige.

– Pollineringstjänsterna som bina utför är ovärderliga för den biologiska mångfalden och för jordbruket.  Biodling är med andra ord oerhört betydelsefullt för Sverige, och det är viktigt att vi stöttar utvecklingen av biodlingen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Dagens regeringsbeslut innebär att den svenska regeringen föreslår en utökning av budgeten för honungsprogrammet från fem till sju miljoner kronor per år till EU-kommissionen.

Förslaget till svenskt honungsprogram innebär bland annat mer pengar till tekniskt stöd till biodlare, tillämpad forskning, bekämpning av varroakvalstret samt till att utöka antalet bisamhällen.

Mer om Honungsprogrammet
Var tredje år fastställer EU-kommissionen nationella program för att främja biodling och honungsproduktion inom EU. Det så kallade honungsprogrammet finansieras till hälften av EU-medel och till hälften av medlemsstaterna själva. Honungsprogrammet bidrar till fler biodlare och bisamhällen vilket i sin tur leder till ökad pollinering vilket är en livsnödvändig ekosystemtjänst. Inom jordbruket kan en förbättrad pollinering öka skörden och i vissa fall även bidra till minskad gödsling. För vissa jordbruksgrödor är pollinering till och med helt avgörande för en god skörd.

Kontakt:
Madeleine van der Veer
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59

Hanna Berndtsson
Pressinformatör
08-405 28 58
072-531 82 28

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *