Pressmeddelande – Miljödepartementet

16 april 2013

Sverige stödjer förslag till EU-regler som begränsar användningen av växtskyddsmedel som är farliga för bin

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag för att begränsa användningen av tre ämnen i gruppen neonikotinoider som används för bekämpning av insekter. Anledningen är att den Europeiska livsmedels-myndigheten, EFSA, bedömt att ämnena kan ge allvarliga skador på bin och bisamhällen. Kommissionen söker nu medlemsstaternas stöd för förslaget.

– Det är helt grundläggande att skydda bin och andra pollinerare utifrån deras betydelse i ekosystemet och i livsmedelsproduktionen. Därför välkomnar och stödjer Sverige förslaget, säger miljöminister Lena Ek.

Användningen av växtskyddsmedel i jordbruket kan vara en anledning bland flera till den massutslagning av bisamhällen som observerats på flera håll i världen de senaste åren. För de tre neonikotinoider vars risker nu bedömts är EFSA:s slutsats att användningen bara är acceptabel på grödor som inte är attraktiva för honungsbin, d.v.s. där bina inte är intresserade av växtens pollen och nektar. En annan slutsats är att det inte kan uteslutas att bina påverkas när de kommer i kontakt med dammpartiklar i samband med sådd av utsäde som behandlats med växtskyddsmedlet.

Sverige tillhör de länder i Europa som har de mest långtgående begränsningarna för neonikotinoider. Men nationella initiativ motverkas idag av att betat utsäde kan röra sig fritt på EU-marknaden.

-Trots att vi i Sverige förbjudit användning har förbudet kunnat kringgås genom att utsäde som betats i ett annat EU-land kan föras in i Sverige. Därför måste vi få till EU-gemensamma åtgärder, avslutar miljöminister Lena Ek.

Hittills har knappt hälften av medlemsstaterna ställt sig bakom förslaget medan övriga antingen motsatt sig eller önskat skjuta fram ställningstagandet i väntan på ytterligare underlag. Ärendet behandlas härnäst i den s.k. omprövningskommittén den 29 april.

Kontakt:
Erik Bratthall
Pressekreterare hos Lena Ek
08-405 10 00
072-743 31 57

Jerker Forsell
Kansliråd
08-405 39 71

Bra tycker vi i Adopt a bee!

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

En resa kanske?

Är du intresserad av en resa till Litauen? Ibland får vi oväntade mail som detta nedan. Klicka här för hela programmet för resan: Beekeeping tour

Dear Bee lovers,

Here is Simona Cibirkaite from Lithuanian travel agency “Visit Lithuania”

writing. We are destination management company offering a new, guaranteed

departure specialized tour  “Lithuanian Beekeeping” on     17th – 22nd July

2013. 

Beekeeping is one of main crafts Lithuania is proud of. We would like to

share centuries -old beekeeping traditions, which are still alive in some

areas of the country; introduce to beekeeping nowadays, give a chance to

taste divine Lithuanian honey and fall in love with beautiful land of

Lithuania.

Please find the programme attached. Group discounts available.

If any questions, please do not hesitate to contact me anytime by

Email:  simona@visitlithuania.net

Ph. no.: +370 61860628

Thank you for your time and hope to hear from you soon. 

Best Regards,

Simona Cibirkaite

Incoming department manager

Travel Agency “Visit Lithuania”

Ph: + 370 5 2 62 52 41
Fax: + 370 5 262 52 42

E-mail: simona@visitlithuania.net

www.toursLithuania.com

www.VisitLithuania.net

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free

 

Pressmeddelande Landsbygdsdepartementet

11 april 2013

Regeringen satsar på bin och honung

Regeringen har i dag beslutat att utöka budgeten för honungsprogrammet med 40 procent. Beslutet innebär bland annat mer pengar till bekämpning av bisjukdomar och till åtgärder som främjar en utökning av antalet biodlare och bisamhällen i Sverige.

– Pollineringstjänsterna som bina utför är ovärderliga för den biologiska mångfalden och för jordbruket.  Biodling är med andra ord oerhört betydelsefullt för Sverige, och det är viktigt att vi stöttar utvecklingen av biodlingen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Dagens regeringsbeslut innebär att den svenska regeringen föreslår en utökning av budgeten för honungsprogrammet från fem till sju miljoner kronor per år till EU-kommissionen.

Förslaget till svenskt honungsprogram innebär bland annat mer pengar till tekniskt stöd till biodlare, tillämpad forskning, bekämpning av varroakvalstret samt till att utöka antalet bisamhällen.

Mer om Honungsprogrammet
Var tredje år fastställer EU-kommissionen nationella program för att främja biodling och honungsproduktion inom EU. Det så kallade honungsprogrammet finansieras till hälften av EU-medel och till hälften av medlemsstaterna själva. Honungsprogrammet bidrar till fler biodlare och bisamhällen vilket i sin tur leder till ökad pollinering vilket är en livsnödvändig ekosystemtjänst. Inom jordbruket kan en förbättrad pollinering öka skörden och i vissa fall även bidra till minskad gödsling. För vissa jordbruksgrödor är pollinering till och med helt avgörande för en god skörd.

Kontakt:
Madeleine van der Veer
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59

Hanna Berndtsson
Pressinformatör
08-405 28 58
072-531 82 28

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Nyhet

I veckan som kommer har vi förmodligen en glädjande nyhet att presentera :)! Den som väntar får se!

Till alla er som skriver om att köpa avläggare och få en kupa i trädgården: Vi vet ännu inte hur vårt bibestånd ser ut inför nästa år. Vi återkommer till er så fort vi vet mer.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Blir inte alltid som man tänkt

Årets språkresor med jobbet blev inte riktigt som det var tänkt. Stina blev sjuk i Berlin och Sofi i Paris. Sofi har problem med halsen så hennes underbara kollega Anita fick fara till apoteket och köpa medicin. Förutom en flytande hostmedicin blev det sugtabletter och så klart valde Anita tabletter med smak av honung :):

Nu är vi båda hemma, fortfarande sjuka, men vi ska börja ta ta i det vi ligger efter med.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Vårstädning!

Vårstädning i våra bikupor! 🙂 Tack för hjälpen Magnus Rasmusson! Bottnarna är nu tömda från gamla, döda bin och även flammade för att eliminera risken för sjukdom. Ett och annat samhälle har också fått extra mat för att klara av ytterligare någon vecka med kyla.

Alla våra elva samhällen lever och det är vi synnerligen glada för! Vinterns lätt oroliga väntan är nu över och vi kör igång Adopt a bee Säsong N:o 2, och hoppas att ni är med oss även detta år! Vi planerar att denna sommar göra åtminstone två avläggare (dela samhällen och på så vis få fler) och dra fram i alla fall ett par egna drottningar från linjeparade drottningar som vi har i vår bigård.

Så härligt att våren äntligen är här!

/Stina

Dyrt :)??!!!??

Under året har vi fått höra av vissa att vår honung är lite dyr. Det tycker inte vi utifrån mängden arbete den tar att framställa. Dessutom för att ge lite perspektiv – Idag var Sofi i mataffären Fauchon i Paris och där kostade en burk med 28 g honung 1,90 euro = ca 17 kr. Burken har smak av blommor från Provance men vi är övertygade om att blommor från Hässleholm gör honungen godare :).

Såklart köpte Sofi en burk till Stina så vi får provsmaka 🙂

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!