Nosema

  • Nils 

Nosema drabbar de vuxna bina. Nosema är en encellig varelse som räknas som en svamp. Det finns två olika sorter av Nosema som kan drabba honungsbina och båda finns i Sverige:

  • Nosema apis
  • Nosema cerane

Noseman är först en spor och när den väl hamnar i bietsmage börjar den föröka sig. Det leder till att biets mellantarm förstoras så biet för svårt att smälta sin mat tillräckligt. Det leder till att biet försvagas och inte orkar flyga. De sjuka bina kan inte producera tillräckligt med drottninggelé för att mata larverna i kupan och de börjar bajsa inne i kupan. Bajset smakar sött så andra bin äter upp det och på så vis sprids Nosema väldigt snabbt. Misstänker du att dina bin har Nosema är det bäst att tillkalla bitillsyningsmanen och skicka ett prov till ett lab.

Nosema är värmekänsligt. Det trivs bäst i temperaturer mellan 30-35 grader. När temperaturen blir lägre än 15 grader så stoppas utvecklingen av Nosema och vid 60-70 grader så dör Nosema.

Antibiotika mot sjukdomen finns men den får man inte använda i Sverige utan här rekommenderas det att ånga med 85% ättiksyra för att döda sporerna. Även andra hygieniska åtgärder är viktiga om bina blivit smittade tex att desinficera ramarna och bikupan samt att se till att bina ha vatten.

Så några goda tips för att undvika spridning:

  • God hygien med regelbundna vaxbyten tex till invintringen
  • Hittar man nosema ta kål på samhället så fort som möjligt
  • Desinficera ramarna med ättiksyra

/Sofi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.