Statistik från SBR

  • Nils 

Statistiken baseras på enkäter som SBR har lämnat ut. Svarsfrekvensen har inte varit så hög så siffrorna är inte på något sätt hela sanningen om biodlarsverige men det kan ju vara kul med lite siffror ändå.

I Skåne där Adopt a bee håller till finns 1245 medlemmar i SBR. De som svarat på enkäten hade tillsammans skördat 184749 kg honung förra året. De hade i genomsnitt 13 samhällen per odlare och 341 av de som svarade var män och 74 kvinnor.

I Sverige som helhet finns 9681 medlemmar i SBR. De skördade 1132610 kg honung. I genomsnitt hade de 9 samhällen per medlem. 3033 var män och 987 var kvinnor av de som svarat.

Merparten av Sveriges biodlare är alltså hobbyodlare.

/Sofi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.