Kompletteringar

Efter en lång kväll igår och med hjälp av Stinas lediga dag blev vi idag klara med de kompletteringarna som skulle göras till Leader. Håll tummarna nu att vi inte har missat något annat!

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Edla

Sofi var och besökte Edla idag och där var allt bra i kupan. Skönt!

Idag var vi även och fick feedback på vår Leader redovisning. Endel som blivit fel och behövdes fixas men det ska vi nog klara av. Skönt att Leader kontoret är så hjälpsamma. Det är vi mycket tacksamma för. Planen är att lämna in kompletteringarna på onsdag.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Virusinfektioner

För att minska virusinfektioner bör man fokusera på två saker:

  • Minska risken för överföring av virus
  • Minska virus nivåerna i individuella samhällen.

För att minska risken för överföring av virus mellan bigårdar bör man tänka på att vara noga med att separera smittat från osmittat material. Det gäller båda bina och utrustningen. För att klara det krävs bra hygien och karantän. Följande punkter är också viktiga att tänka på:

  • Bigården: Bigårdarna bör vara så långt ifrån varandra att det blir en naturlig karantän dvs att de står så långt ifrån varandra så bina inte kommer i kontakt med varandra. Det är även bättre ur behandlingssynpunkt att ha flera mindre bigårdar än färre större.
  • Rutininspektioner: Gör det till en vana att gå igenom dina samhällen. Förebyggande arbete är det bästa.
  • Sexuell smitta: Kontrollera så att sperman, drönarna och drottningens första avkomma är frisk.
  • Aktiva föreningar: Aktiva lokalföreningar är A och O för att undvika smittspridning i ditt område. Dina bins hälsa påverkas av dina grannbins hälsa.

/Sofi

Bihjälp

Naturskyddsföreningen har delat med sig av några tips på hur man kan hjälpa de vilda bina:

  • Plantera sälg eller någon annan videart. De bär pollen tidigt på våren.
  • Bygg ett vildbihotell genom att knyta ihop 25 cm långa stänglar av hallon, fläder eller bambu.
  • Anlägg ett sandtag där bina kan bo

/Sofi

Statistik från SBR

Statistiken baseras på enkäter som SBR har lämnat ut. Svarsfrekvensen har inte varit så hög så siffrorna är inte på något sätt hela sanningen om biodlarsverige men det kan ju vara kul med lite siffror ändå.

I Skåne där Adopt a bee håller till finns 1245 medlemmar i SBR. De som svarat på enkäten hade tillsammans skördat 184749 kg honung förra året. De hade i genomsnitt 13 samhällen per odlare och 341 av de som svarade var män och 74 kvinnor.

I Sverige som helhet finns 9681 medlemmar i SBR. De skördade 1132610 kg honung. I genomsnitt hade de 9 samhällen per medlem. 3033 var män och 987 var kvinnor av de som svarat.

Merparten av Sveriges biodlare är alltså hobbyodlare.

/Sofi

Hyr en kupa

Stina är idag och träffar nya biodlare som går en uppstartskurs och berättar om hur man ympar honung. Hon kommer även presentera ett erbjudande till dem som går ut på att de kanske kan ta hand om en av våra kupor så de slipper köpa på sig en massa material innan de är helt säkra på om de vill köra vidare.

/Sofi

Adopt a bee – Get honey for free!

Vinterbin

Idag gick promenaden förbi fyra av våra bikupor och jag passade på att rensa flustren från den lilla snön som fallit. De var nästan helt igentäppta så det får bli en tur även till stadsbina i morgon eftermiddag. När man är där och donar så hör man efter ett litet tag att bina börjar surra där inne i sitt lilla klot. Sommarljud! 🙂

/Stina

Adopt a bee – Get honey for free!

Apistan

Vi är ju som sagt ganska nya som biodlare och har mycket kvar att lära. En diskussion som pågår bland biodlare är vilket som är det bästa sättet att behandla Varroa. Ekologiskt eller via medicin? Ett läkemedel är Apistan vilket många är kritiska till och på bipacksedeln till det kan man läsa följande:

“Undvik direktkontakt med hud, mun och ögon. Använd handskar vid hanteringen av remsorna. Tvätta händerna grundligt efter hantering av remsorna. Undvik att röka, dricka eller äta vid hantering av remsorna”

“Medicinen får inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. …Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. EXTREMT SKADLIGT för fisk och vattenlevande organismer. Undvik att förorena vattensamlingar, åar och diken med remsor eller tomförpackningar.”

Om det är så farligt för människor och och vattenlevande organismer kan det då vara ofarligt för bina frågar vi oss. Någon som vill utveckla debatten?

/Sofi

Kalkyngel

Många sjukdomar finns det att ha koll på. Tyvärr. Här är ytterligare en. Kalkyngel angriper larverna i kupan. Sjukdomen orsakas av en svamp. Sjukdomen är spridd och och den utvecklas bäst under kalla och fuktiga vårar när det är dåligt drag för då klarar inte bina att värma yngeln tillräckligt. Sjukdomen går lätt att känna igen om man är lite van. I bottnen på kupan hittar man mumifierade larver som liknar solrosfrön. Sjukdomen är inte dödlig men samhällena försvagas och det kan påverka honungsskörden. Tyvärr finns det inga botemedel men den går att förebygga genom att ha starka bisamhällen och bra ventilation i kupan.

/Sofi