Pollen

  • Nils 

Man beräknar att ett bisamhälle förbrukar 40 kg pollen under en säsong för att tillverka fodersaft.

Pollen är även nyttigt för människor pga sitt höga näringsvärde. Pollen innehåller proteiner, aminosyror, vitaminer och mineraler.

Man kan samla in pollen från sina bikupor om man vill. Det insamlade pollenet kan man förvara på olika sätt:

  • Blanda pollen med honung.
  • Torka det
  • Frys det

/Sofi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.