Hjälp vildbina

För att hjälpa vildbina måste vi alla men framförallt lantbrukarna och landskapsplanerarna tänka på att öka mängden naturliga obrukade inslag i landskapet så att vildbina kan hitta någonstans att bo samt att de har möjlighet att hitta mat under hela säsongen och inte bara när fälten blommar.

Man kan sammanfatta det som behövs i följande punkter:

  • Bevara betesmarker och andra ytor med mycket blommor.
  • Se till att det finns blommor i anknytning till åkrarna.
  • Använd mindre bekämpningsmedel.
  • Se till att det finns obrukade element tex kantzoner och åkerholmar
  • Planera landskapet.

/Sofi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *