Första mötet med utomstående…

  • Nils 

Sofi vid tangentbordet. Efter att jag och Stina under några dagar har bollat idéer fram och tillbaks och skrivit en idéskiss så var det idag dags för första mötet med externpart. Vårt “Adopt a bee” projekt är ännu i sin linda men den första responsen var bra. Sofi var iväg och träffade Ritva Nilsson från Leader PH för att se om där skulle finnas möjligheter för projektstöd och bidrag. Vi fick i uppdrag att skriva en förstudie till projektet och när allt är färdig undersökt så ska vi återkomma med en projektplan.  Så nu är det slut på drömandet och dags för hårt arbete.

För er som undrar vad en idéskiss innebär så är det en enkel första beskrivning av vad projektet ska gå ut på. Man bör fundera över följande frågor:

  • Vad är er projektidé?
  • Vad vill ni uppnå med er idé?
  • Vem står bakom projektet?
  • Varför vill ni genomföra projektet?
  • Vad planerar ni för aktiviteter?
  • Vilka vinner på att projektet genomförs?
  • Tidsplan

Kan man inte svara på dessa frågorna så kanske man inte ska fortsätta med sin idé utan pyssla med något annat. Ni kommer snart få se hur vi svarade på frågorna i vår idéskiss efterhand som denna bloggen tillsammans med projektet växer fram.

Nu kör vi! Massor att undersöka!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.